Vreme Brutalnih Dobronamernika
Milan B. Popović
Narodna Knjiga, Alfa 2006.


Sa svojom drugom zbirkom pesama pod nazivom ’’Vremen Brutalnih Dobronamernika’’ mladi i ambiciozni pesnik Milan B. Popović je krenuo u istraživanje nepoznate teritorije post-modernog konformizma. Milan kroz svoje stihove nudi široku lepezu (uglavnom) negativnih emocijanih stanja (bes, strah pa i ugroženost). I pored toga što Milan potiče iz Srbije, koju mnogi danas stavljaju na začelje evropskih zemalja i sveopšteg progresa, Milanova poezija sadrži nešto univerzalno za svako društvo koje grabi ka globalizmu, uništavajući i bezobzirno odbacujući sopstveno kulturno nasleđe. Njegova poezija pripada klasičnoj urbanoj kulturi. Ovaj avangardni pesnik ne preza da izrazi svoje stavove, ma koliko oni drmali društvo iz temelja. Šta više Milan svesno proizvodi emotivni zemljotres kojim ljulja temelje modernog društva, uspavanog u istruleloj žabokrečini. I pored toga što Popovićevi stihovi mogu da nekom liče na psihoterapiju, to nije baš tako. On nam svesno otvara svoju dušu, srce i misli pokušavajući da nas pokrene i da u nama probudi ono božansko i uzvišeno. Nažalost, i sam pisac je svestan snage novog poretka pa se iz njegove nemoći rađaju snažne buntovniče frustracije prožete besom, mržnjom i strahom. Milanovi stihovi kadkad nude paradoks, jer su i isto vreme ispunjeni krhkošću i snagom, bezličnim očajem i nadom u opšte spasenje kako na individualnom tako i na opštem nivou egzistencije i duhovne levitacije.

Doduše, ima i nekoliko pesama koje imaju isključivo političku sadržinu, ali to se može objasniti političkim nasleđem i frustracijom u kojem se našlo i još uvek nalazi srpsko društvo. Kroz obzerviranje Popovićeve poezije mogu se primetiti, manji ili veći, uticaji urbane muzike i rock’n’roll-a, kao i određenih religioznih stavova. Ova zanimljiva kombinacija je urodila plodom, pa mnogima Milanovi stihovi mogu izgledati čas puni besa i agresivnosti, da bi pritom došlo naglog prelaska na miroljubiviju retoriku karakterističnu za pravoslavlje.

Milan, poput izranjivanog lava, se batrga i hvata u koštac sa fanomenom savremene civilizacije, a u toj epskoj bitci, od iskri njegovog besa, sevaju najistančaniji stihovi urbanog revolta i nedokučive vizije nekog drugog, boljeg sveta.


                                                                      Marko Miranović
                                                                                                  urednik Metal Sound magazina